<img alt="" src="https://secure.refl3alea.com/149753.png" style="display:none;">

Belangrijkste voordelen

Cognibox CMS helpt opdrachtgevers efficiënt en effectief opleidingen en kwalificaties te beheren door al uw nalevingsprocedures voor werknemers te centraliseren en te vereenvoudigen.

Afname van risico's

Afname van risico's

Optimaliseer het risicobeheer door profielen van onderaannemers centraal te beheren omtrent bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu.
Bescherming van reputatie

Bescherming van reputatie

Bescherm uw activa en behoud de veiligheid op de werkplek door de betrouwbaarheid en de werkkwaliteit van de onderaannemer te waarborgen.
Stroomlijning van bedrijfsvoering

Stroomlijning van bedrijfsvoering

Richt u op uw kernactiviteiten, terwijl onze experts toezicht houden op het volledige nalevingsprocedure, van voorkwalificatie tot prestatiebeoordeling.
Verhoging van winstgevendheid

Verhoging van winstgevendheid

Verminder kostenoverschrijdingen en gederfde inkomsten door vertragingen of arbeidsongevallen door effectief aan te sturen op naleving van onderaannemers.
Iamgold
Rio Tinto
LP Building Products
Kruger
Newmont

Zo werkt het

Cognibox CMS volgt de best practices in de sector voor het aansturen van alle uitbestedingsaspecten gedurende het contract met de onderaannemer. Onze modulaire oplossing stelt organisaties in staat om de naleving van onderaannemers efficiënt en kosteneffectief aan te sturen, van voorselectie tot en met prestatiebeoordeling.

MODULES

Voorkwalificatie Voorkwalificatie Voorkwalificatie
Voorkwalificatie
Kwalificatie Kwalificatie Kwalificatie
Kwalificatie
Voorkwalificatie
Voorkwalificatie

Met onze Voorselectiemodule kunt u de best presterende onderaannemers identificeren op basis van criteria die van toepassing zijn voor uw organisatie.

Met deze module zullen uw risico’s afnemen en uitbestedingen stroomlijnen door

 • de beste 5 presterende onderaannemers te identificeren op basis van specifieke criteria
 • nieuwe onderaannemers vinden in een bepaalde regio en voor een specifieke taak
Kwalificatie
Kwalificatie

Met onze Kwalificatiemodule kunt u alle kwalificatieprocessen voor onderaannemers op een enkel platform online voltooien.

Met deze module kunt u ervoor zorgen dat onderaannemers voldoen aan toepasselijke projectvereisten door

 • het volledige kwalificatieproces voor onderaannemers online te beheren via een enkel platform
 • informatie delen tussen de verschillende afdelingen die betrokken zijn bij het kwalificatieproces
Werkmanagement Werkmanagement Werkmanagement
Werkmanagement
Link-To-Gate Link-To-Gate Link-To-Gate
Link-To-Gate
Werkmanagement
Werkmanagement

Onze Werkmanagementmodule stelt vergunningen op met behulp van een matrix van correspondentie-indicatoren die van toepassing zijn op zowel uw werklocaties als de diverse opdrachten.

Met deze module kunt u het beheer van werkvergunningen vereenvoudigen en taakspecifieke risico’s beter onder controle krijgen door

 • gedetailleerde werkvergunningen voor onderaannemers te genereren op basis van best practices en vereisten voor opleiding en beschermingsmiddelen
 • uw behoeften duidelijk en transparant naar onderaannemers te communiceren
Link-To-Gate
Link-To-Gate

Door de toegang tot werklocaties en faciliteiten te automatiseren en te beperken, zorgt onze Link-to-Gate-module ervoor dat alleen gekwalificeerde en geautoriseerde personeel van de onderaannemer op de locatie aan het werk zijn.

Deze module verhoogt de veiligheid van uw werknemers, vermindert de administratieve werklast en vermindert kostenoverschrijdingen door

 • de toegang van onderaannemers bij de ingang te automatiseren
 • de toegang tot werkplekken en faciliteiten te beperken tot uitsluitend geautoriseerde en gekwalificeerde onderaannemers
 • en wordt eveneens het aantal gewerkte uren bijgehouden
Personeelsbeheer Personeelsbeheer Personeelsbeheer
Personeelsbeheer
Online Training Platform Online Training Platform Online Training Platform
Online Training Platform
Personeelsbeheer
Personeelsbeheer

Omdat onze Personeelsbeheermodule alle opleidingsdossiers centraliseert en archiveert, kunt u ervoor zorgen dat de opleiding van personeel van onderaannemers voldoet aan uw vereisten voor alle uitbestede werkzaamheden.

Deze module verbetert de veiligheid op de werkplek en minimaliseert de administratieve werklast met betrekking tot onderaannemersbeheer door

 • ervoor te zorgen dat de opleiding van personeel van de onderaannemer geldig blijft,
 • zowel de opdrachtgever als de onderaannemer automatisch te adviseren wanneer omscholing vereist is
Online Training Platform
Online Training Platform

Naast het automatisch beheren van opleidingsdossiers voor onderaannemers, kunt u met ons online opleidingsplatform effectieve opleidingen ontwikkelen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.

Deze module zorgt voor vermindering van de kosten en risico’s die samenhangen met het opleiden van onderaannemers, door

 • het effectief beheren van online oriëntatie-opleidingen voor onderaannemers
 • het automatiseren van het beheer van opleidingsdossiers van onderaannemers
Werkmanagement Werkmanagement Werkmanagement
Werkmanagement
Incidentmanagement Incidentmanagement Incidentmanagement
Incidentmanagement
Werkmanagement
Werkmanagement

Onze Werkmanagementmodule stelt vergunningen op met behulp van een matrix van correspondentie-indicatoren die van toepassing zijn op zowel uw werklocaties als de diverse opdrachten.

Met deze module kunt u het beheer van werkvergunningen vereenvoudigen en taakspecifieke risico’s beter onder controle krijgen door

 • gedetailleerde werkvergunningen voor onderaannemers te genereren op basis van best practices en vereisten voor opleiding en beschermingsmiddelen
 • uw behoeften duidelijk en transparant naar onderaannemers te communiceren
Incidentmanagement
Incidentmanagement

Onze Incidentmanagementmodule biedt meer inzicht in de prestaties van uw onderaannemers.

Met deze module kunt u preventieve en corrigerende maatregelen identificeren, prioriteren en implementeren door

 • informatie over gezondheids-, veiligheids- en milieu-incidenten te centraliseren
 • betrouwbare statistieken over de prestaties van onderaannemers te verkrijgen
Prestatiebeoordeling Prestatiebeoordeling Prestatiebeoordeling
Prestatiebeoordeling
Controle Controle Controle
Controle
Prestatiebeoordeling
Prestatiebeoordeling

Naast het evalueren van de prestaties van onderaannemers gebaseerd op criteria die van toepassing zijn voor uw organisatie, stelt onze Prestatiebeoordelingsmodule onderaannemers in staat hun werkprestaties te verbeteren.

Met deze module kunt u constructieve feedback geven en onderaannemers de mogelijkheid bieden om de prestaties op het werk te verbeteren door

 • standaardisering van de prestatiebeoordeling van onderaannemers
 • het evalueren van prestaties op basis van uw eigen criteria, waaronder veiligheid, kwaliteit, naleving van de tijdlijn, en kosten
Controle
Controle

Opgeleid Cognibox gezondheids- en veiligheidspersoneel zal ervoor zorgen dat het beleid en de verplichtingen van onderaannemers, zoals beschreven in kwalificatierapporten, inclusief kwaliteits- en milieubeleid en preventieprogramma’s, met succes worden geïmplementeerd door

 • rapporten van de onderaannemers te controleren
 • werkuitoefening direct te observeren, zowel bij de werkplaatsen van de onderaannemers als op locatie
 • personeel te ondervragen
 • de naleving door onderaannemers te vergelijken met de vereisten van de opdrachtgever
VOORKWALIFICATIE VOORKWALIFICATIE VOORKWALIFICATIE
VOORKWALIFICATIE Voorselectie
Kwalificatie Kwalificatie Kwalificatie
Kwalificatie
Werkmanagement Werkmanagement Werkmanagement
Werkmanagement
Link-To-Gate Link-To-Gate Link-To-Gate
Link-To-Gate
Personeelsbeheer Personeelsbeheer Personeelsbeheer
Personeelsbeheer
Incidentmanagement Incidentmanagement Incidentmanagement
Incidentmanagement Bijhouden van gebeurtenissen
Online opleidingsplatform Online opleidingsplatform Online opleidingsplatform
Online opleidingsplatform
Prestatiebeoordeling Prestatiebeoordeling Prestatiebeoordeling
Prestatiebeoordeling
Controle Controle Controle
Controle
Reclamebord Reclamebord Reclamebord
Reclamebord
VOORKWALIFICATIE
VOORKWALIFICATIE Voorselectie

Met onze Voorselectiemodule kunt u de best presterende onderaannemers identificeren op basis van criteria die van toepassing zijn voor uw organisatie.

Met deze module zullen uw risico’s afnemen en uitbestedingen stroomlijnen door

 • de beste 5 presterende onderaannemers te identificeren op basis van specifieke criteria
 • nieuwe onderaannemers vinden in een bepaalde regio en voor een specifieke taak
Kwalificatie
Kwalificatie

Met onze Kwalificatiemodule kunt u alle kwalificatieprocessen voor onderaannemers op een enkel platform online voltooien.

Met deze module kunt u ervoor zorgen dat onderaannemers voldoen aan toepasselijke projectvereisten door

 • het volledige kwalificatieproces voor onderaannemers online te beheren via een enkel platform
 • informatie delen tussen de verschillende afdelingen die betrokken zijn bij het kwalificatieproces
Werkmanagement
Werkmanagement

Onze Werkmanagementmodule stelt vergunningen op met behulp van een matrix van correspondentie-indicatoren die van toepassing zijn op zowel uw werklocaties als de diverse opdrachten.

Met deze module kunt u het beheer van werkvergunningen vereenvoudigen en taakspecifieke risico’s beter onder controle krijgen door

 • gedetailleerde werkvergunningen voor onderaannemers te genereren op basis van best practices en vereisten voor opleiding en beschermingsmiddelen
 • uw behoeften duidelijk en transparant naar onderaannemers te communiceren
Link-To-Gate
Link-To-Gate

Door de toegang tot werklocaties en faciliteiten te automatiseren en te beperken, zorgt onze Link-to-Gate-module ervoor dat alleen gekwalificeerde en geautoriseerde personeel van de onderaannemer op de locatie aan het werk zijn.

Deze module verhoogt de veiligheid van uw werknemers, vermindert de administratieve werklast en vermindert kostenoverschrijdingen door

 • de toegang van onderaannemers bij de ingang te automatiseren
 • de toegang tot werkplekken en faciliteiten te beperken tot uitsluitend geautoriseerde en gekwalificeerde onderaannemers
 • en wordt eveneens het aantal gewerkte uren bijgehouden
Personeelsbeheer
Personeelsbeheer

Omdat onze Personeelsbeheermodule alle opleidingsdossiers centraliseert en archiveert, kunt u ervoor zorgen dat de opleiding van personeel van onderaannemers voldoet aan uw vereisten voor alle uitbestede werkzaamheden.

Deze module verbetert de veiligheid op de werkplek en minimaliseert de administratieve werklast met betrekking tot onderaannemersbeheer door

 • ervoor te zorgen dat de opleiding van personeel van de onderaannemer geldig blijft,
 • zowel de opdrachtgever als de onderaannemer automatisch te adviseren wanneer omscholing vereist is
Incidentmanagement
Incidentmanagement Bijhouden van gebeurtenissen

Onze Incidentmanagementmodule biedt meer inzicht in de prestaties van uw onderaannemers.

Met deze module kunt u preventieve en corrigerende maatregelen identificeren, prioriteren en implementeren door

 • informatie over gezondheids-, veiligheids- en milieu-incidenten te centraliseren
 • betrouwbare statistieken over de prestaties van onderaannemers te verkrijgen
Online opleidingsplatform
Online opleidingsplatform

Naast het automatisch beheren van opleidingsdossiers voor onderaannemers, kunt u met ons online opleidingsplatform effectieve opleidingen ontwikkelen die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.

Deze module zorgt voor vermindering van de kosten en risico’s die samenhangen met het opleiden van onderaannemers, door

 • het effectief beheren van online oriëntatie-opleidingen voor onderaannemers
 • het automatiseren van het beheer van opleidingsdossiers van onderaannemers
Prestatiebeoordeling
Prestatiebeoordeling

Naast het evalueren van de prestaties van onderaannemers gebaseerd op criteria die van toepassing zijn voor uw organisatie, stelt onze Prestatiebeoordelingsmodule onderaannemers in staat hun werkprestaties te verbeteren.

Met deze module kunt u constructieve feedback geven en onderaannemers de mogelijkheid bieden om de prestaties op het werk te verbeteren door

 • standaardisering van de prestatiebeoordeling van onderaannemers
 • het evalueren van prestaties op basis van uw eigen criteria, waaronder veiligheid, kwaliteit, naleving van de tijdlijn, en kosten
Controle
Controle

Opgeleid Cognibox gezondheids- en veiligheidspersoneel zal ervoor zorgen dat het beleid en de verplichtingen van onderaannemers, zoals beschreven in kwalificatierapporten, inclusief kwaliteits- en milieubeleid en preventieprogramma’s, met succes worden geïmplementeerd door

 • rapporten van de onderaannemers te controleren
 • werkuitoefening direct te observeren, zowel bij de werkplaatsen van de onderaannemers als op locatie
 • personeel te ondervragen
 • de naleving door onderaannemers te vergelijken met de vereisten van de opdrachtgever
Reclamebord
Reclamebord

Met onze Prikbordmodule kunt u effectief relaties met onderaannemers ontwikkelen en onderhouden door

 • direct informatie te delen
 • informatie, waaronder procedures, plattegronden en herinneringen, toegankelijk te maken

Klaar om aan de slag te gaan? Neem contact met ons op.

Cognibox CMS is de ideale oplossing voor zowel opdrachtgevers als onderaannemers.

Vraag een demo aan voor meer informatie over hoe onze modulaire oplossing opdrachtgevers kan helpen bij het effectief beperken van risico’s en naleving van onderaannemers.

VRAAG EEN DEMO AAN

Vul ons registratieformulier in om lid te worden van Cognibox en opdrachten aan te werven bij toonaangevende opdrachtgevers.

REGISTRATIEFORMULIER ONDERAANNEMERS